eXe – darmowe przygotowanie materialów szkol...

Czym jest eXe? eXe jest aplikacją wspomagająca projektowanie i przygotowanie szkoleń oraz materiałów dydaktycznych, które mogą być następnie wyeksportowane w postaci stron HTML lub pakietu SCORM (obsługiwanego m.in. przez darmowy system LMS Moodle). Istotną informacją jaką należy podkreślić jest to, że nie wymaga ona dobrej znajomości języka HTML, ani skomplikowanych funkcji znajdujących się często w...