nav-left cat-right
cat-right

eXe – darmowe przygotowanie materialów szkol...

Czym jest eXe? eXe jest aplikacją wspomagająca projektowanie i przygotowanie szkoleń oraz materiałów dydaktycznych, które mogą być następnie wyeksportowane w postaci stron HTML lub pakietu SCORM (obsługiwanego m.in. przez darmowy system LMS Moodle). Istotną informacją jaką należy podkreślić jest to, że nie wymaga ona dobrej znajomości języka HTML, ani skomplikowanych funkcji znajdujących się często w...

Tworzenie kursów dla osób niepełnosprawnych

Możliwość korzystania z nowoczesnej techniki i Internetu daje ludziom nowe możliwości nauki i komunikacji. Bez wychodzenia z domu można uzyskiwać łatwy dostęp do zasobów informacyjnych. Producenci oprogramowania – podobnie jak instytucje państwowe i organizacje pozarządowe – ponoszą wysiłki mające na celu usuwanie barier, które uniemożliwiają wielu osobom dostęp do wiedzy. Taką barierą często jest...