nav-left cat-right
cat-right

Wprowadzenie do standardu SCORM

Wstęp Pojęcie e-learningu, tłumaczonego w niektórych publikacjach jako e-edukacja stało się obecnie powszechnie rozpoznawalne i wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego popularne. Nic zatem dziwnego, że powstała potrzeba adaptacji istniejących lub wytworzenia nowych standardów, dzięki którym możliwe jest oparcie systemu nauczania elektronicznego na ogólnie przyjętych zasadach. Jednym z takich standardów...

eXe – darmowe przygotowanie materialów szkol...

Czym jest eXe? eXe jest aplikacją wspomagająca projektowanie i przygotowanie szkoleń oraz materiałów dydaktycznych, które mogą być następnie wyeksportowane w postaci stron HTML lub pakietu SCORM (obsługiwanego m.in. przez darmowy system LMS Moodle). Istotną informacją jaką należy podkreślić jest to, że nie wymaga ona dobrej znajomości języka HTML, ani skomplikowanych funkcji znajdujących się często w...

Tworzenie kursów dla osób niepełnosprawnych

Możliwość korzystania z nowoczesnej techniki i Internetu daje ludziom nowe możliwości nauki i komunikacji. Bez wychodzenia z domu można uzyskiwać łatwy dostęp do zasobów informacyjnych. Producenci oprogramowania – podobnie jak instytucje państwowe i organizacje pozarządowe – ponoszą wysiłki mające na celu usuwanie barier, które uniemożliwiają wielu osobom dostęp do wiedzy. Taką barierą często jest...

Istota i zastosowanie e-learningu

Wszelka mądrość opiera się na nauce. Odkąd jeden człowiek potrafił nauczyć i przekazać pewną wiedzę, życie stało się prostsze. Taki był prawdopodobnie początek każdej dyscypliny naukowej. Niezależnie od dziedziny wszelkie odkrycia staja się mało owocne, jeśli nie zostaną komuś przekazane. Nośnikami danych – jak podaje Wikipedia – mogą być słowa, gesty, teksty, obrazy, dźwięki czy też...